Google search console ดูข้อมูลการค้นหาแบบเกือบ real-time ได้แล้ว

Google search console ดูข้อมูลการค้นหาแบบเกือบ real-time ได้แล้ว

จากที่นานแสนนานมาแล้วที่เราดูสถิติการค้นหาของเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของเรานั้นได้ข้อมูลอัปเดตสุดก็ประมาณ 7 วันเลยนะ

แต่ตอนนี้มีข่าวดีออกมาแล้วว่า เราวสามารถดูข้อมูลสถิติการค้นหา keyword ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราเป็นล่าสุดเพียง 1 วันย้อนหลังเท่านั้น

แล้วส่งผลอะไรกับเรา ขอแยกเล่าเป็นผลทางตรงและทางอ้อม

ส่งผลต่อเว็บไซต์ของเราทางตรง

เราก็จะได้รู้ว่าคอนเทนต์ของเราที่เพิ่งอัปเดตไปนั้น ผลการตอบรับเป็นอย่างไร จะได้ปรับแต่งให้ทันท่วงที

ส่งผลต่อเว็บไซต์ของเราทางอ้อม

ถ้าเราไม่หมั่นตรวจสอบสถิติที่รายงานออกมา คู่แข่งของเราก็จะมีโอกาสอัปเดตเนื้อหาที่ real-time ทันเหตุการณ์ได้มากกว่า ท้ายสุดก็จอาจจะแซงเราได้ การที่เราอยู่กับที่ = อันดับเราตกอยู่ทุกวัน

อย่าลืมหมั่นเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ของตัวเองเรื่อย ๆ นะครับ

https://search.google.com/search-console